Strokovnjak svetuje Silvan Simčič goriva Petrol (4)
Tema: GORIVA

Silvan Simčič

Čeprav na naši spletni strani največ pišemo o avtomobilih in vanje vgrajeni tehniki, vozila ne pridejo daleč brez goriv. Razvoj goriv je seveda tesno povezan z razvojem avtomobilske industrije. Že nekaj časa pa obe področji tesno povezuje tudi problematika zmanjšanja vplivov na okolje.

Za teme, povezane z nastajanjem, lastnostmi, dodelavo in preverjanjem kakovosti goriv, smo k sodelovanju povabili priznanega poznavalca in strokovnjaka za goriva, g. Silvana Simčiča iz Petrolovega sektorja Trajnostni razvoj, kakovost in varnost.

V uvodnem pogovoru smo se dotaknili kar nekaj področij, a jih je še ogromno ostalo odprtih, zato bo g. Simčič na vaša zastavljena vprašanja odgovarjal v posebni forumski temi o gorivih.

Ekipa Avtomobilizem.com
Prikaži več Skrij
1. Racing gorivo?
Pozdravljeni, Zanima me ali imate v planu v "bližnji" prihodnosti nuditi tudi "racing" gorivo recimo 102, 104 oktansko oz ali je v planu ponujanje E85 goriva? Torej da neka fizična oseba lahko natoči višjeoktansko gorivo ali E85 oz ga mogoče naroči... V tujini je ponudba takih goriv večja in veliko lažje dostopna, v sloveniji kolikor imam podatek že samo E85 ni možno točiti kaj šele kaj drugega ... Kot višjeoktansko gorivo ne mislim RON100(E5) ker v določenih primerih tudi to ni dovolj dobro gorivo....
Odgovor strokovnjaka
Spoštovani, Prodaje “Racing goriv” žal v bližnji prihodnosti ne načrtujemo, saj je povpraševanje po tovrstnih gorivih v Sloveniji res zelo majhno. Obstaja sicer možnost nakupa tovrstnih goriv po posebnem naročilu, vendar bi za tako naročilo bilo potrebno natančnejše poznati naziv želenega proizvoda, po možnosti pa tudi proizvajalca. Glede goriva E85 je sicer stvar nekoliko drugačna. Trenutni trendi in potrebe sicer kažejo na potrebo po večji rabi biogoriv, kar E85 (85 % bioetanola) vsekakor je. Žal pa je tudi na tem segmentu uporabnikov zaenkrat povpraševanje res zelo majhno, zato tudi ponudbe v Sloveniji še ni. V kolikor bi se pokazale povečane potrebe, kar je seveda odvisno od razpoložljivega voznega parka, bomo tudi v Petrolu resneje preverili možnost postavitve vsaj nekaj prodajnih mest s tem energentom. Za lepimi pozdravi, Silvan Simčič
2. Vpeljava vodika kot “goriva” v prihodnosti?
Spoštovani, Zanima me, kako je z "resnostjo" vpeljave vodika kot "goriva" prihodnosti. Vem, da ste pred leti odprli polnilnico v Radovljici, a ta, če se ne motim, bolj sameva. Upoštevajoč izkušnje z obstoječo polnilnico in kako se trg razvija me zanima, kakšni so načrti za širitev tovrstne infrastrukture? Ali sploh obstajajo konkretni načrti, ali je vodik pri Petrolu kot "gorivo" bolj na stranskem tiru za obdobje naslednjih recimo petih let? Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav, Peter
Odgovor strokovnjaka
Spoštovani g.Peter, Vodik je eno od goriv, ki smo ga tudi v Petrolu prepoznali kot primerno alternativo fosilnim gorivom na poti v brezogljično prihodnost. S tem namenom smo že leta 2010 resno pristopili k projektu postavitve prve vodikove polnilnice v Sloveniji. Tak projekt je seveda zahteval vključitev vseh zainteresiranih inštitucij in subjektov v tem prostoru. S tem namenom je bil tudi formiran »Center odličnosti nizkogljičnih tehnologij« (CONOT), ki je združeval več zainteresiranih partnerjev, ki so v tem videli možnosti razvoja vodikovih tehnologij. Z veliko zagnanosti, profesionalnosti in tudi zanesenjaštva je CONOTu uspelo pridobiti evropska sredstva, s pomočjo katerih se je leta 2013 tudi realizirala ideja postavitev prve polnilnice na vodik v Sloveniji (v Lescah). Šlo je sicer za demonstracijski projekt, s katerim smo želeli v Sloveniji spodbuditi zanimanje za vodik kot pogonsko sredstvo. Polnilnica je bila žal odprta le kratek čas, saj se je kmalu pokazalo, da je v tistem času zanimanje za vodikova vozila bilo še zelo omejeno. Zataknilo se je namreč že pri samem nakupu ali najemu vozil na vodik (v planu je bil nakup več demonstracijskih vozil), zunanjega povpraševanja po vodiku pa skoraj ni bilo, zato smo bili kmalu primorani polnilnico ustaviti in jo začasno “izprazniti” (inertizirati). Vse do danes polnilnica ni bila več v obratovanju. Petrol v celoti ni opustil ideje o polnilnicah vodika, vendar pa se mora v tem smislu najprej formirati trg vozil in potreb. Trenutni trendi kažejo, da zanimanje za vodik ponovno raste. V kolikor se bo pokazala potreba ali bo ponujen projekt, ki bi zagotavljal višjo stopnjo potreb tudi na strani uporabnikov, bomo v Petrolu vsekakor resno proučili možnost postavitve dodatnih polnilnic. Na koncu je potrebno poudariti, da je bila prva polnilnica postavljena z resnimi cilji in nameni promocije vodika v Sloveniji in širše. Mogoče je bila zgrajena še celo nekoliko preveč pred časom. Njena postavitev je bila za vse nas tudi tehnološki izziv, ki smo ga nesporno obvladali, pri tem pa pridobili zelo veliko novih izkušenj. Polnilnica je bila namreč postavljena po sistemu “learning by doing” in z upoštevanjem vseh evropskih smernic in standardov, saj v tem času slovenska zakonodaja tovrstnih objektov še ni vključevala. Pozdrav, Silvan Simčič
3. Dve leti staro gorivo?
Pozdravljeni, v starodobniku imam dve leti staro gorivo (bencin), saj je avto v tem času stal. Je slednje še normalno uporabno ali ga je bolje zavreči? Hvala za odgovor, Gašper
Odgovor strokovnjaka
Dveletno obdobje za motorni bencin še ne pomeni, da gorivo ne bi bilo več uporabno, čeprav je možno, da je do manjših sprememb na gorivu prišlo. Zaradi izparevanja lahkohlapnih komponent lahko pride do malo oteženega zagona, vendar pa samo delovanje motorja s tem gorivom ne bo ogroženo. Ker gre za starodobnik, opozarjamo le na previdnost pri rabi neosvinčenega bencina. Večina starejših vozil namreč pri uporabi bencinov brez svinca potrebuje dodatek za mazanje sedežev ventilov. Sicer predvidevamo, da vam je ta informacija že poznana, a previdnost pri tem ne bo odveč, tudi zaradi ostalih uporabnikov te vrste goriva pri starodobnikih. Tak dodatek je na razpolago na večini prodajnih mest z gorivi (naziv proizvoda: Ventil Plus), v rezervoar pa ga dodamo pred ali med točenjem. Lep pozdrav, Silvan Simčič
4. Ali ima točenje 100 oktanskega bencina kakšen negativen vpliv?
Jaz imam pa vprašanje. Ali ima točenje 100 oktanskega bencina kakšen negativen vpliv na katero izmed komponent vozila, recimo katalizator? Oziroma bom takole vprašal. Kakšne so pa negativne točke točenja 100 oktanskega bencina proti 95 oktanskemu, če sploh so? Vedno namreč predstavijo samo pozitivne. Govorimo pa o novejših avtih, ki znajo vžig prilagoditi oktanom v gorivu.
Odgovor strokovnjaka
Za postavljena vprašanja se vam najprej posebej zahvaljujemo, saj imamo občutek, da je s to problematiko povezanih kar nekaj nejasnosti. Točenje 100 oktanskega bencina načeloma nima nobenih škodnih posledic na motor ne glede na to kolikšno oktansko število (OŠ) proizvajalec zanj predpisuje. To še posebej velja za sodobne motorje, ki so sposobni »razpoznati« OŠ goriva. 100 okt. bencin je v osnovi namenjen uporabnikom, ki zaradi tehnoloških lastnosti motorja (visoka kompresijska razmerja) morajo uporabljati bencin z OŠ višjim od 95. Drugače povedano, le taki motorjih bodo dejansko občutili pozitivno razliko. Vsi ostali, ki imajo predpisano rabo 95 oktanskega bencina, teh razlik ne bodo občutili. Izjemoma bi se ta razlika čutila pri motorjih, ki jim sicer zadošča raba 95 okt. bencina, a so, bodisi zaradi večjega nagnjenja k pregrevanju ali nastalih oblog v zgor. prostoru, že na meji pojava »klenkanja« (nepravilnega samovžiganja). Tudi teh motorjev je danes zelo malo. Vse ostalo je le stvar »osebnega občutka« oz. prepričanja, kar pa včasih tudi ni slabo, a ne (!). Obstajajo sicer še nekateri ponudniki goriv, ki svojo t.i. »premium« kakovost (dodatno aditiviranje) vežejo le na 100 oktanski bencin in kot takega izrabljajo za promocijo svojih »premium« goriv. V Petrolu so vsa goriva na trgu »premium« kakovosti (kakovost Q Max) in vsebujejo enak paket dodatkov in dodelav. To velja tudi za motorne bencine, ne glede ali gre za 95 ali 100 bencin. Upamo, da smo uspeli odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Lep pozdrav, Silvan Simčič
5.
Petrola nisem tankal že od 2009, ko sem z enim tankom prevozil kakšnih 100km manj kot z omvjevim (podobne okoliščine). Tankam izključno 100 oktanca na molu (občasno omvju) oz. shellov v-power. Je pa občutna razlika med slednjim (avstrija) in našim molom/omvjem...
Odgovor strokovnjaka
Spoštovani, V Petrolu spoštujemo mnenje vsakega uporabnika goriv in z njimi, kot tudi kakovostjo drugih ponudnikov goriv na trgu ne želimo polemizirati. Da pa vaše izkušnje in stališče izpred 10 let ne bi kdo razumel, kot, da so razmerja med ponudniki na trgu, kot jih vidite vi ostala enaka tudi danes, smo dolžni kratkega pojasnila. Ker pravite, da pri nas ne točite že vse od leta 2009, naj opozorimo, da se je tudi trg goriv v teh letih močno spreminjal in tudi spremenil. Razlike med gorivi seveda še vedno ostajajo, a jih povprečen kupec komaj še opazi. Zato se vsi ponudniki na trgu trudimo, da bi kakovost svojih proizvodov na trgu stalno nadgrajevali in prilagajali novim trendom in zahtevam. Ponudba dodatno obdelanih in aditiviranih goriv je danes tudi v Sloveniji kar pestra. Lahko vam zagotovimo da tudi Petrolova »HiTech » goriva, kakršna so npr. Q Max95 in Q Max100 oz. Q MaxDiesel, prav nič ne zaostajajo za proizvodi, ki jih navajate v vaših stališčih. To ni le pavšalna ocena ampak za to obstajajo povsem konkretni tehnični preskusi in testiranja. V to nenazadnje verjame tudi več kot 200.000 dnevnih kupcev po Sloveniji in kar mogoče ni tako poznano – tudi vse več kupcev naših goriv na zahtevnejših srednjeevropskih trgih (Avstrija, Madžarska, Italija, Hrvaška idr.) Z lepimi pozdravi, Silvan Simčič
6.
limas je napisal/-a:V sosednjih državah redno izvajajo primerjave kakovosti goriv med ponudniki. Tako imajo kupci neposreden vpogled v vsebino tega kar točijo v rezervoar. Zakaj se pri nas ne izvaja omenjena praksa? Predvidevam, da je posledica lobiranja največjega ponudnika goriva ali pa gre za kartelni dogovor. Vozniki že vrsto let čakajo na primerjavo goriv med petrolom, OMV in MOL.
Odgovor strokovnjaka
Primerjave kakovosti goriv med posameznimi ponudniki je sicer priljubljena in tudi “dobro berljiva” tema za medijske objave. Žal je pri tovrstnih primerjavah zelo težko zastaviti kriterije, ki bi dali zares dober odgovor na vprašanje kdo ponuja boljša goriva. Dobro zastavljena primerjava bi seveda morala upoštevati veliko raznovrstnih meril, ki bi zagotavljala ne pristranske in predvsem primerljive pogoje testiranja. Če govorimo zgolj o ustreznosti in primerljivosti goriv glede na predpisane standarde in zahteve, tak regulator na trgu že obstaja. V Evropi in seveda tudi v Sloveniji se letno izvaja državni monitoring goriv. Rezultati teh preverjanj so znani in dosegljivi. Iskanje razlik med različnimi dobavitelji, ki se lahko skrivajo v manjših podrobnostih, pa je kot rečeno veliko težje in manj zanesljivo. V Petrolu se takih primerjav ne bojimo, saj zelo dobro poznamo kakovost svojih goriv, kot tudi ostalih goriv na trgu. Vendar pa opozarjamo na morebitne drugačne interese in cilje takih raziskav, ki bi se izvajale nestrokovno ali celo “po naročilu in usmeritvah” posameznih zainteresiranih ponudnikov. Take raziskave so se namreč že izvajale na enem od sosednjih trgov (kriterij kakovosti je bila vsebnost žvepla v gorivih (!?). Da ti rezultati niso odražali prave slike kakovosti goriva na trgu in so bili delani s točno zastavljenim ciljem, je bilo seveda jasno tudi manj usposobljenim poznavalcem. Z lepimi pozdravi, Silvan Simcic
7.
Kaj pa ta fama, ki jo poslušam skoraj vsakodnevno, da je bencin na Omvju boljše kvalitete kot na Petrolu? Pa Agip je še boljši in podobno. Pri nas se nekateri skoraj kregajo zaradi tega in nastanjeo res burne debate. Sam sicer tankam, kjer mi je najbolj ''spotoma'' in to je ponavadi ravno Petrol.
Odgovor strokovnjaka
Ja žal so tovrstne “debate” vedno burile domisljijo in vsakdanje pogovore o kakovosti dobrin, ki jih danes dobimo na trgu. Goriva, avtomobili ipd. seveda niso nobena izjema. V Petrolu ne želimo polemizirati s tem kdo kupcem ponuja najboljsa goriva. Ko je govora o kakovosti se raje omejujemo na to kar Petrol kupcem ponuja na svojih prodajnih mestih. In kakovost teh proizvodov je nesporno primerljiva s primerljivimi proizvodi (gorivi) najbolj renomiranih ponudnikov na evropskem trgu. To velja tako za tehnološko inovativnost in kakovost goriv, kot tudi za nadzor kakovosti na samih prodajnih mestih. Ko govorimo o visokokakovostni ponudbi na trgu pa se bodo med uporabniki vedno našli zagovorniki ene ali druge blagovne znamke. Nenazadnje eni se vedno prisegajo na blagovno znamo BMW, drugi pa na Mercedes, pa verjamem, da oboji delajo zelo dobre avtomobile. In tako bo verjetno tudi v bodoče. Pa srečno voznjo, Silvan Simcic