Novice

Renaulution je novi strateški načrt Skupine Renault

Glavni namen strateškega načrta v treh fazah je preusmeritev Skupine Renault od količine k vrednosti.

Prva faza »Resurrection« naj bi se osredotočala na povečanje marže in likvidnosti ter trajala do leta 2023. Vzporedno naj bi potekala faza »Renovation«, ki naj bi trajala do leta 2025 ter prinesla prenovo in obogatitev ponudbe za višjo donosnost znamk. Z letom 2025 naj bi se začela faza »Revolution«, ki naj bi spremenila gospodarski model Skupine v smeri tehnologije, energije in mobilnosti, da bi lahko zavzeli vodilni položaj v vrednostni verigi nove mobilnosti.


18-Reveal of the Groupe Renault strategic plan on January 14th, 2021Luca de Meo, glavni izvršni direktor Skupine Renault: »Bistvo načrta Renaulution je, da celotno podjetje obrne od prodajnih količin k vrednosti. Bolj kot za preusmeritev gre za globoko preobrazbo našega poslovnega modela. Postavili smo trdne in zdrave temelje za naše poslovanje. Racionalizirali smo naše operacije od inženiringa naprej, prilagodili naš obseg, kjer je bilo to potrebno, ter preusmerili vire k izdelkom in tehnologijam z velikim potencialom. Tako povečana učinkovitost bo gnala naše prihodnje modele: tehnološko bogate, elektrificirane in konkurenčne. To pa bo hranilo moč naših blagovnih znamk, vsake na lastnem, jasno določenem in specifičnem področju; te znamke bodo odgovorne za svojo donosnost in za zadovoljstvo svojih kupcev. Spremenili se bomo iz avtomobilskega podjetja, ki uporablja tehnologijo, v tehnološko podjetje, ki uporablja vozila, pri tem pa bo do leta 2030 najmanj 20 odstotkov naših prihodkov ustvarjenih s podatkovnimi storitvami in komercialno dejavnostjo na področju energije. Te cilje bomo dosegli postopoma, pri tem pa uporabili prednosti tega odličnega podjetja, znanje in zavzetost njegovih zaposlenih. »Renaulution« je v hiši pripravljen strateški načrt, ki ga bomo uvedli in udejanjili na enak način: skupaj.«


Novi finančni cilji Skupine Renault:

 • do leta 2023 naj bi dosegli več kot 3-odstotno maržo iz celotnega poslovanja, približno 3 milijarde evrov skupnega prostega denarnega toka (free cash flow)* iz poslovanja avtomobilske panoge v obdobju od leta 2021 do leta 2023, ter zmanjšali naložbe in stroške za raziskave in razvoj (R&D) na približno 8 odstotkov prihodkov;
 • do leta 2025 naj bi dosegli najmanj 5-odstotno maržo iz poslovanja, približno 6 milijard evrov skupnega prostega denarnega toka* v obdobju od leta 2021 do leta 2025, ter izboljšali dobiček iz poslovanja avtomobilske panoge ROCE** za najmanj 15 odstotnih točk v primerjavi z letom 2019.

Zastavljeni načrt je še bolj ambiciozen kot predhodni iz maja 2020. Za realizacijo naj bi med drugim poskrbela nova organiziranost, kjer so na eni strani posamezne znamke, ki so v celoti opolnomočene in same skrbijo za svojo donosnost. V tem jih podpirajo druge funkcije, z inženiringom v prvi vrsti, ki so odgovorne za konkurenčnost, stroške in roke uvedb na trg. Nov način organiziranosti je osredotočen na vrednost, saj podjetje svojega poslovanja ne bo več merilo s tržnimi deleži in prodajnimi količinami, ampak z donosnostjo, ustvarjanjem likvidnosti in učinkovitostjo naložb.


Poglavitni elementi strateškega načrta Renaulution:

 1. Pospešitev učinkovitosti funkcij, ki bodo odgovorne za konkurenčnost, stroške, roke razvoja in uvedbe na trg.
 • Povečanje učinkovitosti, hitrosti in zmogljivosti inženiringa in proizvodnje, pospešeno tudi s pomočjo Zveze:
  • racionalizacija konstrukcijskih osnov s šestih na tri (z 80 odstotki prodajnih količin Skupine na treh konstrukcijskih osnovah Zveze) in pogonskih sklopov (z osmih na štiri družine),
  • vsi modeli, ki bodo nastali na obstoječih konstrukcijskih osnovah, bodo na trg uvedeni v manj kot 3 letih,
  • nova umeritev industrijskih zmogljivosti s štirih milijonov enot v letu 2019 na 3,1 milijona enot v letu 2025 (standard Harbour),
  • povečanje učinkovitosti z dobavitelji.
 • Usmerjanje mednarodne navzočnosti Skupine k trgom z znatnimi maržami: zlasti v Latinski Ameriki, Indiji in Južni Koreji z izkoriščanjem konkurenčnosti Skupine v Španiji, Maroku, Romuniji, Turčiji in več izkoriščanja sinergij z Rusijo.
 • Stroga disciplina pri stroških
  • Zmanjšanje fiksnih stroškov: načrt 2022 bo izpolnjen predčasno in razširjen, da bo do leta 2023 dosegel prihranek 2,5 milijarde evrov, nov cilj pa je prihranek 3 milijarde evrov do leta 2025 (vključujoč uvedbo spremenljivosti fiksnih stroškov).
  • Variabilni stroški: izboljšanje za 600 evrov na vozilo (ob enaki mešanici izdelkov) do leta 2023.
  • Zmanjšanje naložb ter stroškov raziskav in razvoja s približno 10 odstotkov prihodkov na manj kot 8 odstotkov do leta 2025.

Vsa ta prizadevanja bodo okrepila odpornost Skupine in prag donosnosti znižala za 30 odstotkov do leta 2023.

 1. Štiri poslovne enote – Renault, Dacia-Lada, Alpine in Mobilize – z močno istovetnostjo in tržno umestitvijo. Ta nov model bo omogočil tvorjenje bolj uravnotežene in bolj donosne palete izdelkov s 24 predstavitvami do leta 2025 – od tega jih bo pol v segmentih C in D – in najmanj 10 povsem električnih vozil.

Nova organiziranost, osredotočena na vrednost, in ofenziva izdelkov bosta omogočili izboljšanje cen in mešanice izdelkov.


Avtomobilizem.com (Vir in foto: Skupina Renault.)

* Prosti denarni tok iz poslovanja: denarni tokovi po odštetih obrestih in davkih (razen dividend od družb, ki kotirajo na borzi) z odštetimi materialnimi in nematerialnimi naložbami neto brez cesij +/- spremembe zahtevanih obratnih finančnih sredstev.

**ROCE = dobiček iz poslovanja avtomobilske panoge (Auto Operating Profit, vključujoč AVTOVAZ) * (1- povprečna davčna stopnja) / (PP&E + nematerialno premoženje + finančno premoženje – naložbe v RCI/Nissan/Daimler + potrebe po obratnem kapitalu WCR)

Mnenja uporabnikov

7 komentarjev za "Renaulution je novi strateški načrt Skupine Renault"


1 mesec 20 dni nazaj

Všeč mi je ta nova usmeritev. Noro hudo, da so oživeli in pustili živeti znamki alpine!

1 mesec 21 dni nazaj

Varčevali bi z materiali in storitvami in zvišali ceno. E moj Reno, nisi ti znamka, ki si to lahko privošči. Brez pomoči Francije je Renault adijo v parih letih.

jack86
1 mesec 20 dni nazaj

Za naš balkanski trg, dobivamo tako robo kot jo poznamo. Za ostalo Evropo so precej bolj solidno izdelani (v Franciji, Španiji, Podgurje,..) in nimajo toliko težav kot z našimi. Tako žal je…

McLaren
1 mesec 20 dni nazaj

Mit….dej napisi neke dokaze, ne baba cula baba rekla

jack86
1 mesec 20 dni nazaj

Imam dosti žlahte v Revozu in vem iz prve roke, za kam so delani novomeška vozila. Revoz je v samem vrhu kvalitete izdelave Renaultovih tovarn.

srcnik
1 mesec 20 dni nazaj

kje je pa delan twingo za slovenski trg?

jack86
1 mesec 16 dni nazaj

Indija, haha

 
Osvežena Dacia ostaja enako dosegljiva
Enota Alpine bo skrbela za inovativnost športnih avtomobilov Skupine Renault